‘Ontheemden’ in De Lawei

DRACHTEN De expositie “Van wanhoop en hoop” van Kristi Neider en Jitse Sikkema uit De Wilgen in De Galerij van De Lawei loopt tot 3 november, centraal hierin staat de beeldengroep Ontheemden.

De opening is onlangs verricht door Hylke Tromp. Hij heeft in zijn openingsspeech op een treffende manier aandacht gegeven aan het onderwerp. Aanleiding voor de expositie zijn trieste gegevens: 70,8 miljoen mensen gedwongen op de vlucht, 41,3 mensen op de vlucht in eigen land, 25,9 miljoen vluchtelingen, 3,5 miljoen asielzoekers (officiële getallen van de UNHCR).

Ontheemden zijn mensen die door omstandigheden gedwongen huis en haard hebben moeten verlaten. Ze zijn gevlucht voor gewapend geweld, onderdrukking, vervolging of natuurrampen. Meestal zijn ze alles kwijt. Ze komen terecht in kampen met weinig tot geen voorzieningen. Slecht sanitair, weinig water en voedsel. Ze verkeren in een uitzichtloze situatie.

Geen contact

De beeldengroep “Ontheemden” van Jitse Sikkema uit De Wilgen bestaat uit een aantal individuen. Ze staan bij elkaar, maar hebben geen contact. Ze praten niet. De ogen staan wijd open, maar ze lijken niets te zien. Hun houding verraad een zekere apathie. De vorm is bijzaak. Het gaat om de inhoud: de concrete wanhoop van al die duizenden mensen die alles wat hun dierbaar is, moeten loslaten, omdat er op de plek waar ze thuishoren voor hen geen toekomst is.

Ze zwijgen. Verdwaald. Verwezen. Verloren. Ze zien ons aan met lege ogen. Wij moeten voor hen zien en wat we zien, zijn we zelf: de laatste hoop van tallozen die geen naam hebben. Ze zijn niet krijtwit en het lachen is hun vergaan. Het gaat niet om de vorm, maar om de inhoud. De betekenis. En die betekenis ontstaat in de ontmoeting’, aldus Hylke Tromp in de openingstoespraak van de expositie.

Nieuw beeld

De beeldengroep bestaat uit 22 figuren. De beelden hebben een kwetsbare uitstraling, zowel door houding als door het materiaalgebruik. Het is de bedoeling van Jitse Sikkema om elk jaar op 15 september een nieuw beeld aan de groep toe te voegen. Dit zolang hij dit kan volbrengen en zolang de stroom aanhoudt.

Kristi Neider en Jitse Sikkema zoeken een plek waar veel mensen de impact van de problematiek van vluchtelingen en ontheemden beter kunnen invoelen door de ontmoeting met de beeldengroep. ‘Ik sta open voor alle suggesties voor een gepaste locatie waar de beelden definitief geplaatst kunnen worden en waar inderdaad de ontmoeting die Hylke Tromp schetste plaats kan vinden’, aldus Rigtje Sikkema.