Oud-leerlingen CPA weer even bijeen

DRACHTEN De reünie van een klas van de Christelijke Pedagogische Akademie 'Koningin Juliana Kweekschool' te Drachten was onlangs een groot succes.

Het was 40 jaar geleden dat de leerlingen afstudeerden. Met zijn enthousiasme, doorzettingsvermogen en optimisme kreeg Haaie Spoelstra het vele maanden later voor elkaar om alle afgestudeerden van het jaar 1979 op te sporen, en aan te sporen om met z'n allen een jubileumboek te produceren over onze ervaringen en belevenissen van de afgelopen veertig jaren. Na 40 jaar zagen daar 33 van de 46 klasgenoten en 3 docenten elkaar weer.

‘Bijna allen werkten daar aan mee. Twee studiegenoten Wiebe en Wiep leven niet meer, maar hun weduwen waren bereid om een bijdrage over hun overleden echtgenoot aan te leveren voor het jubileumboek. Het resultaat van alle teksten, foto's en de vele andere afbeeldingen is een prachtig jubileumboek van 256 pagina's in groot formaat’, aldus Wiep Koehoorn.

Van boek naar reünie

Maar daar bleef het niet bij, de vraag om ook nog een reünie te organiseren werd steeds groter. Deze werd onlangs gehouden in het Skûtsjemuseum te Eernewoude. Het werd een hartelijk weerzien en de stemming zat er al snel in.

Er was een gevarieerd middag- en avondprogramma maar ook ruim voldoende tijd om elkaar te spreken, om herinneringen op te halen en van elkaar ook te horen hoe het momenteel met elkaar is gesteld. Er volgde een rondgang door het museum en er werden groepsfoto’s gemaakt waarbij Haaie iedereen op dezelfde plaats posteerde, als op de groepsfoto's van ruim 40 jaar geleden.

Oud-leden van het CPA-koor zongen onder leiding van oud-muziekdocent-dirigent Henk Bijma drie liedjes, en na een korte instructie werd een lied in canon gezongen. Er gingen na afloop al stemmen op om elkaar over vijf jaar weer op dergelijke wijze te ontmoeten. Van het een, komt ongetwijfeld het ander...