Antwoord op Kamervragen Aventura: Meer focus op toezicht beschermd wonen

De Inspectie Gezondheid en Jeugd en de gemeenten leggen komend kalenderjaar meer focus op het toezicht op beschermd wonen.

Dat antwoordt staatssecretaris Paul Blokhuis op Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van falend toezicht op de Drachtster Zorggroep Aventura, die beschermd wonen aanbiedt aan mensen met een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking.

Instellingen voor beschermd wonen ondersteunen doorgaans de meest kwetsbare mensen binnen de groep die een vorm van maatschappelijke ondersteuning nodig hebben, antwoordt de staatssecretaris. ,,Daarom is het van belang dat het toezicht hierop pro-actief wordt vormgegeven, in plaats van (alleen maar) re-actief.”

Harde afspraken vooraf

Met pro-actief toezicht wordt bedoeld dat er vooraf harde afspraken worden gemaakt, in plaats van controle achteraf. Bij beschermd wonen is vaak sprake van gecombineerd toezicht door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) én door de rijksinspectie (Wet langdurige zorg). Deze partijen gaan volgend jaar beter samenwerken, kondigt Blokhuis aan. Minister Hugo de Jonge ondersteunt de gemeenten om de ontwikkeling op het Wmo-toezicht te versnellen, meldt hij. Ook wordt er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werk van openbaarmaking van Wmo-toezichtrapportages gemaakt.

Blokhuis vindt het een goede ontwikkeling dat de gemeente Smallingerland heeft aangegeven meer toezicht te willen houden op de financieringsstromen tussen de verschillende bv’s rond Aventura. De gemeente laat een extern onderzoek doen. Daarnaast lopen er onderzoeken van de inspectie naar de kwaliteit van de zorgverlening en van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg naar de naleving op de Wet normering topinkomens.

Vier moeders van cliënten en oud-medewerkers en ex-cliënten stellen dat de zorg bij Aventura ondermaats is. Er zijn zorgelijke signalen dat zorggeld er niet rechtmatig is verleend.