Marnic uitzendbureau 25 jaar

DRACHTEN In de loop van de jaren heeft Marnic zich ontwikkeld tot een volwaardige speler op de arbeidsmarkt en is een klankbord voor bedrijven op het gebied van Human Resources.

Marnic richt zich op het ter beschikking stellen van personeel, het werven en selecteren van personeel, payrollen en op het (langdurig) detacheren van personeel in binnen- en buitenland. Ook speelt Marnic een rol bij het contracteren van ZZP’ers bij bedrijven. Marnic verricht haar activiteiten vanuit vier vestigingen, in de plaatsen: Drachten, Zwolle, IJsselstein en Rotterdam.

Om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen is Marnic lid van de branche-organisatie NBBU. Dit levert verplichtingen en verantwoordelijkheden op en zorgt er ook voor dat de kennis van de medewerkers/sters op het vakgebied up to date is. Marnic richt zich voor een deel op technische functies en heeft ook kennis van werkzaamheden verbonden aan algemene functies. Bijzonder om te vermelden is dat vanuit de vestiging Drachten over heel Nederland en voor projecten in het buitenland interieur- en scheepstimmerlieden worden uitgezonden en andere medewerkers betrokken bij de (luxe) scheepsbouw.

Succesvol

In de 25 jaar dat Marnic bestaat zijn ruwweg 30.000 mensen aan werk geholpen. Dit heeft vaak geleid tot een (vast) dienstverband bij een opdrachtgever. Bij Marnic wordt veel aandacht besteed aan de medewerkers/sters en Marnic heeft uitzendkrachten vast in dienst, waarvan een aantal inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Marnic doet mee aan een pilot om het uitzendkrachten makkelijker te maken een hypotheek aan te vragen voor het kopen van een huis. De zogenaamde perspectief verklaring. Dit biedt uitzendkrachten met voldoende perspectief op de arbeidsmarkt een mogelijkheid om een hypotheek te krijgen en daarmee een huis te kopen.

Advies

Op dit moment is actueel dat per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking treedt. Deze wet regelt onder andere dat payroll bedrijven vallen onder dezelfde premiesector als uitzendbureaus. Dat betekent dat payrollen tegen een laag tarief nier meer kan en dat de tarieven van payrol bedrijven omhooggaan. Marnic adviseert bedrijven over wat te doen.

De medewerkers/sters blijven lang werken bij Marnic. Als je het aantal dienstjaren van de key-medewerkers/sters, de cultuurdragers van Marnic op telt dan kom je uit boven de 100 jaar aan dienstjaren en ervaring. Bij vragen bel voor Drachten, 0512-544085 of kijk op www.marnic-uitzendbureau.nl