Intentieverklaring ondertekend om Tytsjerksteradiel rookvrij te maken

De gemeente Tytsjerksteradiel, diverse kinderopvangorganisaties, welzijnsorganisatie Kearn, de GGD Fryslân en de basis- en middelbare scholen hebben in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel de intentieverklaring Rookvrije Generatie ondertekend, om Tytsjerksteradiel rookvrij te maken.

De betrokken partijen vormen samen het Strategisch Platform Jeugd. Plekken waar kinderen komen moeten volgens deze partijen rookvrij zijn. De intentie om samen te werken aan een rookvrije omgeving voor kinderen volgt het landelijk ontmoedigingsbeleid ten aanzien van tabaksgebruik.

CSG Liudger nam het initiatief om in het Strategisch Platform Jeugd het onderwerp rookvrije zones op de agenda te krijgen en om samen te werken aan een anti-rookbeleid.

Hoewel veel scholen al een rookvrij schoolplein hebben, gaat de intentieverklaring een stap verder dan de grenzen van het eigen plein. De strategische partners gaan nu afzonderlijk en samen kijken hoe vorm te geven aan het rookvrij maken van hun omgeving. De intentieverklaring is de eerste stap op weg naar een rookvrije generatie.

Rookvrije generatie

De Rookvrije Generatie wil rookvrij opgroeien voor kinderen vanzelfsprekend maken. Het is onderdeel van de Alliantie Nederland Rookvrij. Dat is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Jaarlijks overlijden ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en sterven enkele duizenden mensen aan de gevolgen van meeroken. Reden temeer om samen de schouders hier onder te zetten.

Strategisch Platform Jeugd

Het Strategisch Platform Jeugd is een bestuurlijk overleg waarbij strategische partners uit onderwijs, opvang, jeugdzorg en de gemeente bij elkaar komen om beleid en thema’s rondom de ontwikkeling van jeugd te bespreken en af te stemmen.

Samen geven ze vorm aan de Lokale Educatieve Jeugd Agenda (de LEJA).