Bordje voor gemeentelijke monumenten

DRACHTEN De jaarlijkse Open Monumentendag bracht in Smallingerland veel belangstellenden op de been.

Wethouder Marjan Sijperda en notaris Breuker hebben het eerste gemeentelijke monumentenschild van Smallingerland onthuld. Dit op initiatief van Breuker en Smelne's Erfskip. De gemeente Smallingerland ondersteunt deze actie en biedt alle eigenaren van gemeentelijke monumenten de mogelijkheid om het monumentenschildje aan te vragen voor hun hun pand.

Breuker Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen is gevestigd in een gemeentelijk monument. Het pand is in 1909 gebouwd als woning met apothekersruimte, maar in 1928 werd het verbouwd tot notariskantoor. Breuker klopte aan bij Smelne's Erfskip om te onderzoeken of er niet meer met de historie van het pand gedaan kon worden. Er kunnen nog 140 gemeentelijke monumenten in Smallingerland een bordje aanvragen. Op het schildje prijkt het springende hert in het officiële wapen van Smallingerland.

De werkgroep Open Monumentendagen van Smelne's Erfskip had de Open Monumentendag in Smallingerland weer georganiseerd. Een topper was het Drachtster Lyceum met rondleidingen. De Grote Kerk aan de Zuidkade bood de tentoonstelling 'Quilts met een verhaal', de doopgezinde kerk ‘een moment van inspiratie’ en de doopgezinde kerk in Rottevalle een expositie rond langst durend kerkasiel in Nederland.

De Doarpstsjerke in Rottevalle, Museum Dr8888 en St. Agathastsjerke Oudega (met gerestaureerde rouwborden) completeerden het programma. En natuurlijk Notariskantoor Breuker.