Polderdijken weer op hoogte en natuurvriendelijke oevers aangelegd bij Rottevalle

Polderdijken aan de oostzijde van De Leijen bij Rottevalle worden op het moment door Wetterskip Fryslân weer op hoogte gebracht.

Bij het gebied was bijna 2,5 kilometer aan kade te laag.

Bovendien legt het Wetterskip natuurvriendelijke oevers aan om een geschikt leefgebied te creëren voor waterdieren - en planten. De waterplanten zorgen ervoor dat het water mooi schoon wordt.

Aannemer De Waard Grondverzet b.v. zal de bestaande oever ontgraven, waarbij de aanwezige beschoeiing behouden blijft. Vissen kunnen via een inhammetje voorbij de palenrij komen.

Natuurlijke dynamiek

In de aangrenzende polder It Bild werkt Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling. Hier wordt het waterpeil in de winter op boezempeil gebracht. Wetterskip legt polderdijkjes aan rond het gebied zodat het water in de polder blijft.

In de zomerperiode zakt het waterpeil langzaam. Waterplanten als de dotterbloem profiteren van die meer natuurlijke peildynamiek.

Waterpeil reguleren

Het is ook mogelijk het gebied af te sluiten van de Friese boezem zodat het waterpeil in het gebied na regenval hoger kan komen te staan.

De werkzaamheden zijn in juli begonnen en worden eind oktober afgerond.