Wethouder bespreekt democratie op Singelland

BURGUM In het kader van persoonsvorming en burgerschap biedt OSG Singelland Burgum ruim 40 vierdeklassers vmbo theoretische leerweg een project aan met als thema democratie.

De leerlingen bezoeken ieder jaar de Tweede Kamer en dit jaar vindt een verdieping plaats. Met lesmateriaal van ProDemos wordt gewerkt aan het thema: Hoe zorg je dat meer mensen gaan stemmen? Wethouder Andries Bouwman kwam donderdag 12 september op Singelland om met leerlingen over burgerparticipatie in de gemeente Tytsjerksteradiel te praten.

ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, heeft lesmateriaal ontwikkeld met als leerdoel te laten zien dat het belangrijk is zoveel mogelijk burgers te betrekken bij de democratie. De leerlingen worden gevraagd plannen te bedenken om zoveel mogelijk doelgroepen te overtuigen van het belang van stemmen.