Gemeente Smallingerland sluit samenwerkingsovereenkomsten om snel internet mogelijk te maken

De gemeente Smallingerland heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Kabelnoord en KPN om snel internet voor inwoners en bedrijven mogelijk te maken.

De twee marktpartijen willen ongeveer 22.500 aansluitingen (huishoudens en bedrijven) realiseren in de gemeente. De doelstelling is dat de hele gemeente over drie tot vier jaar de beschikking heeft over snel internet.

De raad wordt gevraagd te besluiten om een legestarief mogelijk te maken op basis van de werkelijke kosten. Nu geldt voor alle projecten een tarief per strekkende meter, ongeacht de schaalgrootte. Het aanpassen van dit tarief voor bepaalde bedrijven kan de aanleg van snel internet versnellen, stelt de gemeente.

De planning is uiteindelijk aan de marktpartijen zelf. In de planning van de marktpartijen zijn Drachten, Boornbergum, De Wilgen en woningen zonder breedband in het buitengebied en ondernemingen op bedrijventerrein De Haven opgenomen.