Fase 2 Peinder Mieden vastgesteld

OPEINDE Maandag 2 september is het bestemmingsplan fase 2 De Peinder Mieden door de gemeente Smallingerland vastgesteld.

Daarmee zijn alle ruimtelijke procedures rondom dit innovatieve project afgerond. Alle 45 kavels zijn verkocht. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de korte geschiedenis van De Peinder Mieden. De wachtlijst om in aanmerking te komen voor een kavel komt daarmee te vervallen.

De Peinder Mieden is een bijzonder project waar op beperkte schaal gewoond kan worden in een natuurgebied van ongeveer 90 hectare tussen Opeinde en Drachten. Het project is ontwikkeld door de bewoners zelf in nauwe samenwerking met de gemeente Smallingerland, Provinsje Fryslân, Landschapsbureau Stroming en Innovatie Agro & Natuur.

De eerste gesprekken hierover zijn gestart in 2007. In 2009 werd een Kopersvereniging opgericht. Nadat in 2013 het totaalplan was vastgesteld is de ledenwerving van start gegaan. Inmiddels zijn er 8 energieneutrale woningen bewoond en zijn nog eens 8 woningen in aanbouw. De eigenaren van de resterende kavels zijn druk bezig met het maken van bouwplannen.

Bewoners maken deel uit van de Vereniging van Eigenaars Natuurgebied de Peinder Mieden. De VVE is verantwoordelijk voor het beheer van het gehele gebied. De verwachting is dat in 2022 alle woningen gereed zullen zijn.