Doper’s café in Rottevalle

ROTTEVALLE Zondag 29 september is er weer een Dopers Café in de Doopsgezinde kerk van Rottevalle.

Deze keer is het gespreksonderwerp ‘Wat is voor jou de ideale samenleving’. Is dat wat in de kerk wel aangeduid wordt met ‘Gods Koninkrijk op aarde?’ Visioen, utopie, werkelijkheid? Wat bedoelen we er eigenlijk mee? Of is dat de samenleving hier in Nederland? De bijeenkomst is van 15.30 tot 17.30 uur.