Plannen voor nieuw kampeerterrein bij Oudega

De eigenaren van een boerderij aan de Headammen in Oudega (Sm.) willen hun erf veranderen in een recreatieterrein met trekkershutten en camperplekken.

Doelgroep zijn de wat oudere rustzoekers en natuurgenieters, aldus bewoner en initiatiefnemer Walter van Ginkel. Het beoogde kampeerterrein ligt straks tussen de Wide Ie en de Alde Feanen.

De eigenaren mikken op vijf trekkershutten, zo’n vier appartementen en groepsaccommodatie in het hoofdgebouw en veertien camperplaatsen.

Omdat het gaat om een kleinschalig kampeerterrein wil de gemeente Smallingerland meewerken aan de vergunningaanvraag. Vanwege de nabije natuur is ook toestemming van de provincie nodig.