Zaak Aventura: PvdA stelt dertien Kamervragen over actieplan beschermd wonen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) moet snel met een actieplan komen voor toezicht op beschermd wonen, om misstanden zoals bij Aventura te voorkomen. Dat vindt Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA).

Naar aanleiding van berichtgeving in de en op Reporter Radio over tekortschietend toezicht op Zorggroep Aventura in Drachten heeft Kerstens dinsdagavond dertien schriftelijke Kamervragen gesteld aan Blokhuis. De PvdA’er vraagt of de staatssecretaris het al lang geleden aangekondigde wetsvoorstel toezicht zorgaanbieders ook op aanbieders van beschermd wonen van toepassing wil laten zijn.

Bij Aventura is de zorg volgens oud-medewerkers en ouders van cliënten ondermaats, maar volgens de gemeente Smallingerland is er weinig aan te merken op de zorg die er wordt verleend. Ook over serieuze signalen voor weglekkend zorggeld maakt de gemeente zich geen zorgen. Aventura biedt beschermd wonen aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Volgens deskundigen voldoet zowel het interne toezicht bij Aventura als de externe controle door de gemeente niet.

‘Wanneer worden kwetsbare jongeren beschermd en foute zorgaanbieders geweerd’

Kerstens vindt dat het tijd wordt dat gemeenten het toezicht en de daarbij behorende handhaving op beschermd wonen invullen, vierenhalf jaar nadat zij daar verantwoordelijk voor zijn geworden. ,,Durft u de garantie te geven dat een en ander in het hele land inmiddels op een goede wijze wordt vormgegeven, zodat vaak kwetsbare jongeren worden beschermd en ‘foute’ zorgaanbieders worden geweerd of bent u net als de vragensteller van mening dat een en ander nog onvoldoende op orde is?”, vraagt het Tweede Kamerlid.

Kerstens heeft het gevoel dat gemeenten soms terughoudend zijn met handhaving, omdat het niet altijd eenvoudig is cliënten elders onder te brengen. Hij wil weten of Blokhuis die mening deelt. Kerstens bepleit ook een plan Aanpak Zorgcowboys in de Wmo.

Lees ook: PvdA na Aventura-nieuws: serieuze actie voor beter beschermd wonen

Lees ook: Longread: Moeders strijden voor betere zorg; Zorggroep Aventura spreekt van lastercampagne