Baggerwerkzaamheden in De Trisken in Drachten

De eerste fase van de baggerwerkzaamheden van de watergangen in de wijk De Trisken in Drachten start volgende week.

Er zullen op enkele plaatsen in de wijk langs de watergang overslaglocaties gemaakt worden. De overslaglocaties kunnen soms afgezet worden met bouwhekken. Op de overslaglocatie staan vloeistofdichte vrachtwagens geladen met baggerspecie, die de specie afvoeren naar het depot.

De gemeente probeert de overlast tot een minimum te beperken, maar bewoners moeten wel rekening houden met meer vrachtverkeer in De Trisken. De werkzaamheden duren tot en met week 41.