Koren zingen in Ureterp

URETERP Het Vredewolds Chr. Mannenkoor geeft in september twee optredens in Groningen en in Friesland.

Het zijn gezamenlijke concerten met een Deens Mannenkoor (Bramming Mandskor o.l.v. de Nederlander Arjan Catsburg). De contacten tussen de beide koren zijn gelegd door een vader (lid van het Nederlandse koor en zijn zoon (lid van het Deense koor). Beide koren zullen het eigen reportoire laten horen, maar ook kunt u genieten van een gezamenlijk optreden van een Deens-Nederlands koor met ongeveer 80 stemmen.

Vrijdag 20 september is het concert in de “De Levensbron”, De Feart 85 te Uteterp. Zaterdag 21 september in de “Ontmoetingskerk”, Kruisweg 30 te Marum. Beide concerten beginnen om 19.30 uur en de toegangsprijs is 5 euro.

Voor meer informatie over het Vredewolds Christelijk Mannenkoor: secretaris J. L. Dijkstra, mail secretaris@vredewoldschrmannenkoor.nl of 06 5461 5562.