Nationaal Integratiediner in Gorredijk

GORREDIJK Eten verbindt, daarom houden Timpaan Welzijn en het Meet Up café van Tûmba donderdag 10 oktober het Nationaal Integratiediner in Gorredijk.

Tijdens dit diner kunnen mensen met verschillende achtergronden kennismaken met elkaar en met elkaars eten. Deze keer met de Arabische, Eritrese en Nederlandse keuken. Het diner wordt dit jaar voor de tweede maal georganiseerd in Gorredijk en heeft de bedoeling om mensen met elkaar te laten kennismaken en te verbinden. Ze te laten ervaren dat er niet alleen verschillen zijn, maar ook overeenkomsten. Dit kan leiden tot andere inzichten en begrip voor elkaar.

Verschillen tussen mensen zijn niet eng of lastig, maar voegen juist waarde toe. Timpaan Welzijn en Tûmba zijn beiden organisaties die zich inzetten voor de integratie van nieuwkomers in de gemeente Opsterland. Timpaan Welzijn door de taalcoaches, de taalcafés en de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. En Tûmba door het organiseren van Meet Up cafés, een ontmoetingsactiviteit voor nieuwkomers en mensen die langer in Gorredijk wonen.

Het Nationaal Integratiediner wordt georganiseerd in De Skâns, te Gorredijk op 10 oktober om 17:30 uur. Er is maximaal plaats voor 125 gasten. Aanmelden om mee te eten kan (vóór 3 oktober) bij G. Miedema, Timpaan Welzijn. Deelname gaat op basis van volgorde aanmelding. Voor meer informatie: g.miedema@timpaanwelzijn.nl of telefoon 06-46073968.