Excursies Fryske Wâlden

EASTERMAR De vereniging Noardlike Fryske Wâlden houdt in september meerdere veldexcursies in het bijzondere coulisselandschap.

De excursies vinden op verschillende plaatsen en in de middag of avond plaats. Per excursie staat één diergroep centraal. De middagexcursies hebben als thema ‘hommels’ en de avondexcursies ‘vleermuizen’. Iedereen is van harte welkom en deelname is gratis.

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland geeft tijdens de veldexcursies een korte presentatie over de hommels en vleermuizen in het gebied met elzensingels, houtwallen en pingo’s en het belang van deze landschapselementen voor de biodiversiteit. Ook vertelt hij hoe de leden van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) met het onderhoud van het landschap een bijdrage leveren aan het in stand houden en verbeteren van de rijke biodiversiteit in het coulisselandschap.

Veldexcursies

Donderdag 5 september van 13.30 tot 16.00 uur over hommels bij Mts. De Vries, Rykswei 1, Kootstertille.

Dinsdag 10 september van 13.30 tot 16.00 uur over hommels bij VOF Melkfeebedriuw de Boer, Boerestreek 6 Eastermar (nieuwe locatie!).

Woensdag 11 september van 19.30 tot 22.00 uur over vleermuizen bij Mts. Terluin, Terluinslaantje 2, Noardburgum.

Dinsdag 17 september van 19.30 tot 22.00 uur over vleermuizen bij Botniahiem BV, Doniaweg 95, Damwâld.

Woensdag 18 september van 13.30 tot 16.00 uur over hommels bij Mts. S. Hartmans, J.P. Brandsma en T.T. Stoffelsma, De Feart 27, Drachtstercompagnie.

Donderdag 19 september over vleermuizen van 19.30 tot 22.00 uur bij J. Craens, It West 16, Oudega.

Aanmelden

Iedereen is van harte welkom, stevige schoenen zijn wel noodzakelijk. Deelname is gratis en aanmelden kan via e-mail info@noardlikefryskewalden.nl of telefonisch tussen 09:00 en 12:00 uur op tel. 0511 – 745200.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging waarvan het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren aan (agrarisch) natuurbeheer doen. De vereniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.