Alle kinderen in Beetsterzwaag naar één basisschool

BEETSTERZWAAG Wethouder Libbe de Vries van Opsterland verricht maandag 26 augustus om 10.00 uur de openingshandeling voor de nieuwe basisschool in Beetsterzwaag.

Dan wordt de naam en het logo van deze samenwerkingsschool onthuld. Tot de nieuwbouw klaar is, is de school gehuisvest in het gebouw van De Paedwizer aan de Fockema Andreaelaan. De fusie van cbs De Paedwizer en obs De Trime is in Fryslân een bijzondere fusie; deze is niet afgedwongen door krimp maar ontstaan vanuit de behoefte van ouders, schoolteams en schoolbesturen om een robuuste, eigentijdse samenwerkingsschool te creëren voor alle kinderen van Beetsterzwaag en omstreken.

Samen met Kinderwoud wordt gewerkt aan de realisatie van een kind centrum. Een directe aanleiding voor de scholenfusie is de geplande nieuwbouw van de school die naar verwachting augustus 2021 gereed zal zijn. De school wordt een formele samenwerkingsschool en valt bestuurlijk onder Stichting Comprix.

De nieuwe basisschool start met 263 kinderen. De nauwe samenwerking met Kinderwoud heeft geleid tot de vorming van een zogenaamde 0-1 groep; een groep van kinderen die gedurende het schooljaar instroomt op school. De overgang van peuter- en kinderopvang naar de basisschool wordt zo vergemakkelijkt.

Het afgelopen jaar is door beide schoolteams en ouders hard gewerkt aan een visie voor de fusieschool: identiteit rijk onderwijs vormt een belangrijke pijler van de nieuwe school. Door kinderen van jongs af aan als vanzelfsprekend in contact te laten komen met andere culturen, religies en achtergronden, draagt de school bij aan een tolerante samenleving.