Smallingerland informeerde minister niet over gasstop: 'Geen nationaal belang'

Smallingerland heeft het aangepaste bestemmingplan dat nieuwe gaswinning in de gemeente onmogelijk maakt, vorig jaar niet van tevoren overlegd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Dat had niet gehoeven, vindt Smallingerland, omdat er geen sprake zou zijn van een ,,nationaal ruimtelijk belang.”

Bij de Raad van State wees de gemeente donderdagochtend op regelgeving waaruit blijkt dat Nederland aan mijnbouwactiviteiten niet zo’n belang toeschrijft. Er was voor Smallingerland dus geen reden om het bestemmingsplan apart toe te zenden aan Wiebes, vindt de gemeente.

Het gemeentelijke bestemmingsplan, dat vorig jaar unaniem door de raad werd aangenomen, zet een streep door nieuwe gaswinning. Minister Wiebes vindt dat in strijd met landelijke regels en stelt dat hij wel degelijk belanghebbende is en over het plan geïnformeerd had moeten worden.

Lees ook (LC+): Protest Wiebes tegen gasstop Smallingerland komt laat

Omdat dit niet is gebeurd, daagde hij Smallingerland voor de de Raad van State. Wiebes wil dat het bestemmingsplan vernietigd wordt. Daarvoor moest zijn advocaat donderdag eerst aantonen dat de minister vorig jaar redelijkerwijs geen zienswijze of bezwaar kon aanleveren tegen het plan, omdat hij nergens van wist. Normaal is zo’n zienswijze een voorwaarde om naar de Raad van State te mogen stappen.

Twijfel

De hoogste bestuursrechter twijfelde duidelijk aan de redenen van Smallingerland om Wiebes niet te informeren. De kans lijkt daarmee groot dat de zaak van de minister ontvankelijk wordt verklaard. Daarna moet de Raad van State zich nog wel inhoudelijk over de kwestie buigen.

,,Als ik nu de kans had gehad, had ik de minister gewoon geïnformeerd”, aldus wethouder Piet de Ruiter na afloop van de zitting. De behandeling van het bestemmingsplan vond plaats voor zijn aantreden.