SKS: Veenhoop dag van verandering

DE VEENHOOP – De oudste schipper met het jongste schip bij de SKS heeft maandag voor de laatste keer voor Hotel Iesicht een zeilwedstrijd volledig op zijn naam geschreven. Albert Jzn. Visser leidde met het Lemster skûtsje andermaal na als eerste vanaf de wal te zijn gestart. Ook zijn tweede dagzege is historisch in een breder perspectief.

De strijd kreeg een dimensie extra, doordat komend jaar alles anders zal zijn op De Veenhoop. Hotel Iesicht, decennialang de vaste stek voor de routebespreking, zal namelijk worden vervangen door een wooncomplex met appartementen. “Mei horeka ûnderyn”, aldus de wedstrijdcommissie Drachten-Veenhoop  over de vooruitzichten voor een nieuwe plaats van samenkomst. “Mar, de nije ôfspraken moatte wy noch meitsje. Mooglik sitte wy it oare jier hjirre yn in bouput”. Wat ook verandert, is het al smalle Grietmansrak als startplaats. “Op ‘e hichte fan no startnûmer fjirtjin komt der nijbou. Soks is net te kearen”. De bouw van vier watervilla’s met een drie meter breed terras en een plek om aan te meren, betekent volgens de organisatie dat er minder ruimte zal zijn voor de walstart van de veertien skûtsjes. “Mooglik moat alles wat opskowe. It Grietmansrak wurdt minder smel”.

Geen hindernis

Ditmaal kon er dankzij een westen wind vanuit It Grietmansrak vanaf de wal op nummer worden gestart. Op advies van schippers werd er geen gebruik gemaakt van een geel gemarkeerde lijn als hindernis halverwege het voor-de-windse rak . De organisatie wilde het (te snel) oploeven hiermee voorkomen, maar schippers zoals Johannes Meeter van Huizum oordeelden dat dit het zeilplezier niet ten goede komt. Met het dreigende voorbehoud van een ‘tijdrace’ vanaf de passeerlijn na It Grietmansrak kon er bij een naar noordwest draaiende wind ook in dit rak worden gefinisht. Tijdens de eindstrijd was dit rak voor alle scheepvaartverkeer gesloten. Skûtsjes mochten na het finishen het rak pas verlaten na binnenkomst van de allerlaatste. De wedstrijdcommissie  Drachten-Veenhoop  voert nog overleg met de gemeente Smallingerland over te nemen veiligheidsmaatregelen voor komende jaren. Verbazing is er bij de gemeente over het ontbreken van een centraal veiligheidsplan.

Groen

De meest onveilige situatie in de wedstrijd bleek achteraf een aanvaring van d’Halve Maen met Heerenveen bij de eerste boeironding te zijn. Klaas Westerdijk erkende als indringer bij een dreigend protest van Sytze Brouwer zijn fout, hees de groene vlag en incasseerde hierdoor drie extra wedstrijdpunten. Voor het overige werd er soms gedurfd gezeild. Op  Akkrum in het eerste rak na wist evenwel niemand in de buurt van de Lemsters te komen.

Toppers

Een topprestatie leverde ook Johannes Meeter van Huizum die voor de laatste keer vanaf nummer veertien op de ‘oude plaats’ startte. In het eerste rak voerde hij de kop van de middenmoot al aan om daarna door te klimmen naar de tweede plaats. Sytze Brouwer van Heerenveen zeilde zich eveneens naar een podiumplaats. Pechvogel werd Rinus de Jong van Joure die achter Lemmer startte, maar deze dag voor rode lantaarndrager Jaap Zwaga van Langweer over de finish scheerde.

Sinterklaas

Tot ieders verbazing maakten  vlak voor de wedstrijd Sinterklaas en een protest-Piet hun opwachting met op hun boot een demonstratiebord met als tekst: “Wat swart is, moat swart bliuwe”. Luttele seconden na het startschot vroeg een vliegtuig boven het wedstrijdveld alle aandacht: RIP Veenhoop Feikema bedankt. De tekst verwijst (kennelijk) naar het verbieden van grote pontons bij het festivalterrein door de gemeente die de veiligheid hoog in het vaandel heeft. Omreden hiervan had de wedstrijdcommissie al afgezien van een te hoge ponton voor het publiek als zitplaats, omdat het zeilen een lust dient te zijn voor iedereen. En, dus ook voor het publiek dat voor de laatste keer het terras innam bij het lang vertrouwde Iesicht.