Nieuwe ESA-trucks Renewi verlagen milieu-impact

DRACHTEN Nieuwe trucks van Renewi verlagen de milieu-impact in Noord Nederland. de samenwerking met ESA Trucks verstevigt de regionale samenwerking en dienstverlening.

Voor de vernieuwing en verdere verduurzaming van haar vloot heeft toonaangevend waste-to-product bedrijf Renewi over de periode van een jaar tijd ruim 400 nieuwe vrachtwagens aangeschaft. Hieronder zijn 250 DAF CF-trucks. Uitlevering van de DAF trucks voor Renewi in Noord Nederland wordt gedaan door ESA Trucks.

De aanschaf van nieuwe trucks past in de visie van Renewi. Continue wordt bekeken hoe wij onze activiteiten efficiënter, veiliger én duurzamer kunnen uitvoeren. De nieuwe trucks zijn uitgerust met Euro 6 motoren waarmee Renewi ook klaar is voor strengere emissie-eisen, onder andere in binnensteden.

Regionaal

Binnen de strategie van Renewi is lokale aanwezigheid en herkenbaarheid een belangrijk onderdeel. Dat betekent niet alleen dat we dicht op onze klanten opereren, maar ook dat we waar mogelijk regionale relaties met leveranciers aangaan. Voor Noord Nederland is de keuze gemaakt voor ESA trucks. Zij hebben 14 aangekochte DAF trucks afleveringsklaar gemaakt waarbij de specifieke regionale wensen werden meegenomen.

Jan-Erik Diephuis, Regio Directeur van Renewi Noord-Oost Nederland: “ESA verzorgt al jaren voor ons naar tevredenheid de levering en onderhoud van een deel van onze trucks. Met name de regionale binding en korte lijnen met ESA, sluiten prima op onze eigen manier van werken aan. Bovenal zijn we erg content dat door het vernieuwen van onze vloot we in het noorden een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de belasting van het milieu.”

“We zijn trots op de samenwerking met Renewi,” verteld Wim van Nispen van ESA Trucks. “We hebben de afgelope periode 14 trucks aan Renewi geleverd. Die zijn bij ESA Trucks in Marum afleveringsklaar gemaakt en van daaruit naar de juiste Renewi locaties geleverd. De trucks zijn zo goed als allemaal afgeleverd op locatie met een uitgebreide instructie voor de blije chauffeurs door onze afleverspecialisten.”