Fruitplukdag voor kinderen

DRACHTSTERCOMPAGNIE De Fruittuin van It Fallaet aan de Fallaetswei 19 in Drachtstercompagnie is vrijdag 26 juli van 10 tot 16 uur speciaal opengesteld voor kinderen.

Kinderen kunnen deze dag bessen, aardbeien en pruimen plukken. Met het geplukte fruit kunnen ze vervolgens iets heel lekkers maken in de keuken. Flensjes gevuld met eigengemaakte jam kunnen na bereiding uitgedeeld worden aan bijvoorbeeld pake en beppe, en natuurlijk mogen ze het zelf opeten. Ook mag iedereen deze dag bij de dieren in het weiland en zijn diverse spelen waar aan mee gedaan kan worden. Voor kinderen geldt het entreebedrag van 5 euro. Volwassenen betalen alleen een vergoeding voor koffie en thee als ze dat bestellen.

De fruittuin is een nieuw project op zorgboerderij It Fallaet. Het hele zomerseizoen zijn er speciale themadagen, zie hiervoor de website: www.itfallaet.nl.