Inzamelactie 'Drachten kan de kleren krijgen'

De Smallingerlandse Uitdaging vraagt, met de actie ‘Drachten kan de kleren krijgen’ aandacht voor de inzamelactie voor de kledingmarkt die zij samen met het haar partners organiseert voor mensen en gezinnen met een krappe beurs.

Op de kledingmarkt, die in september zal plaats vinden in het Leger des Heils in Drachten, stelt de Smallingerlandse Uitdaging gratis pre-loved en nieuwe kleding beschikbaar aan mensen die beneden de armoedegrens leven of het door omstandigheden even minder ruim bij kas zitten. Het armoedevraagstuk in Drachten is groot in verhouding tot het landelijk gemiddelde. Vanuit haar missie een brug te slaan tussen stichtingen en bedrijfsleven wil de Smallingerlandse Uitdaging samen met haar partners met een bijdrage leveren aan dit vraagstuk.

Doel hierbij is bedrijven en organisaties nog meer uit te dagen op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Wil jij of jouw bedrijf de Smallingerlandse Uitdaging helpen door pre-loved kleding te doneren?

Kijk op onze website, www.smallingerlandseuitdaging.nl, voor doneren en voor meer informatie over de kledingmarkt en de Smallingerlandse Uitdaging.