'One small step for man...'-tentoonstelling in Observeum Burgum

Bij Observeum museum en sterrenwacht in Burgum is vanaf 19 juli de tentoonstelling 'One small step for man...' te bekijken. Het is dan namelijk (iets minder dan) 50 jaar geleden dat Neil Armstrong voet op de maan zette.

Op 16 juli 1969, nu 50 jaar geleden vertrokken Neil Armstrong, Edwin Aldrin en Michael Collins met de Apollo 11 naar de maan. Over de hele wereld zaten mensen vol spanning te luisteren naar de radio of voor de televisie. Na een reis van vier dagen stapten Neil Armstrong en Edwin Aldrin in de landingsmodule met de Nic naam 'Eagle' en op 21 juli 's ochtends om kwart over vier landde de module veilig op het maanoppervlak.

Nog eens zes uur later hees Armstrong zich in het speciaal ontworpen maanpak en zette als eerste mens voet op de maan. Naar schatting hebben een half miljard mensen de nu beroemde zin “Dit is een kleine stap voor een mens, maar een reuzensprong voor de mensheid” live beluisterd.

Samen met Aldrin, die een kwartier later ook uitstapte, werd de Amerikaanse vlag op de maan geplant. De twee verzamelden maanstenen en plaatsten een pakket meetinstrumenten. Door de geringe zwaartekracht was dit niet eenvoudig: wandelen leek meer op sprongetjes maken.

Dit alles kan vanaf 19 juli (her)beleefd worden in het Observeum.