GroenLinks-OpsterLanders: meer aandacht voor groen

BEETSTERZWAAG Bij de behandeling van de perspectiefbrief tijdens de aankomende raadsvergadering van Opsterland dient de fractie van GroenLinks-OpsterLanders een motie in.

De motie is als oproep aan het gemeentebestuur om een integrale visie op het gebied van groen, biodiversiteit en een circulaire economie te ontwikkelen. De fractie vindt het belangrijk dat bij het maken van duurzaam beleid ook natuurverenigingen en andere belangenbehartigers vanuit de Mienskip worden betrokken.

Het beleid van Opsterland is gebaseerd op de drie ontwikkelagenda’s Leefbaarheid, Inclusieve Samenleving en Duurzaamheid. De thema’s groen en biodiversiteit hebben nu weinig aandacht in de ontwikkelagenda Leefbaarheid.

“ Wij zijn geen doemdenkers maar we moeten ons wel realiseren dat het twee voor 12 is voor onze planeet. Biodiversiteit, klimaat en een circulaire economie zijn te belangrijk om alleen over te laten aan de Mienskip. De overheid hoort een goede rentmeester te zijn en hier zijn we met ons allen verantwoordelijk voor,” aldus Elske Beintema fractievoorzitter van GroenLinks-OpsterLanders.