Succesvol BoekSimmerBoek vraagt om vervolg

De eerste editie van BoekSimmerBoek, vrijdagavond gehouden in café Marktzicht in Drachten, was een groot succes. Met een kleine vijftig bezoekers zat het kleine kroegje meer dan vol en de korte verhalen van verschillende Friese schrijvers vielen goed in de smaak.

DRACHTEN De verhalenwedstrijd die voor deze gelegenheid was uitgeschreven door Boeken fan Fryslân is gewonnen door Rienk Vlieger uit Eastermar. Het thema van de wedstrijd was Zonnewende en het verhaal mocht niet meer dan 600 woorden tellen.

De jury was unaniem in haar keuze voor de winnaar. ‘It ferhaal Nachtljocht is mei soarch skreaun, kloppet fan begjin oan ein en hâldt de lêzer en harker beet’. De totaal verraste Vlieger kreeg uit naam van Boeken fan Fryslân een boekenpakket aangeboden, met daarin de vijf romans die dit jaar genomineerd zijn voor de Gysbert Japicxpriis en het boek dat eerder die dag bekroond werd met de D.A. Tammingapriis voor het beste Friestalige prozadebuut van de afgelopen twee jaar.

Kanonnen

Winnaar Vlieger droeg zijn verhaal met overgave voor in het volle Marktzicht en deed in zijn voordracht niet onder voor de grote kanonnen van de Friese literatuur die daar die avond ook een speciaal voor de gelegenheid geschreven verhaal lieten horen. Geert Nauta, kortgeleden gedebuteerd met zijn verhalenbunden ‘In soarte fan bûgjen’, opende de avond, gevolgd door Elske Schotanus. Zij is met haar laatste roman ‘Wurk’ genomineerd voor de Gysbert Japicxpriis, die 16 november van dit jaar wordt uitgereikt.

Nyck de Vries, oorspronkelijk uit Noardburgum maar tegenwoordig woonachtig in Amsterdam, maakte het eerste trio schrijvers compleet. Ook hij is genomineerd voor de Gysbert Japicxpriis, met zijn autobiografische roman ‘Renger’.

Columnist

De tweede set verhalen begon met een bijdrage van Ferdinand de Jong, eerder woonachtig in Boarnbergum. De Jong is ook bekend als columnist van Omrop Fryslân en kreeg voor zijn tweede roman, ‘It dak fan ’e wrâld’ in 2012 de Rink van der Veldeprijs uitgereikt.

De avond werd afgesloten door thrillerschrijfster Anita Terpstra uit Leeuwarden. Navraag leerde dat slechts een handjevol van de aanwezigen ooit van deze schrijfster gehoord had. Wonderlijk, want Terpstra heeft inmiddels zeven, Nederlandstalige, misdaadromans op haar naam staan. Ze werd genomineerd voor de Schaduwprijs en de CrimeZone Thrilleraward en haar werk werd onder meer vertaald in het Frans en het Duits.

Bij elkaar

Onder het publiek bevond zich onder meer de meester van de verhalen Hylke Speerstra en Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga. Zij waren, net als de rest van het publiek, zeer te spreken over dit nieuwe feest, dat schrijvers en lezers bij elkaar moest brengen. ‘Meastentiids wurde dichters frege om foar te dragen, mar de organisaasje hat hjir yn Drachten sjen litten dat in konsept mei koarte ferhalen fan proazaskriuwers ek geweldich útpakt. Dit fertsjinnet beslist in ferfolch.’

Die mening wordt gedeeld door Ernst Bruinsma van Boeken fan Fryslân, die al aanstuurt op een wintereditie rond 21 december. Organisatoren Hilda Talsma en Martsje de Jong hebben toegezegd met dit idee aan de slag te gaan.