Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden

Opsterland - Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden (TNFW) heeft besloten om een strategisch plan van aanpak te schrijven voor de toeristische kaart.

Soms moet je even stilstaan. Even vanaf een afstandje de situatie bekijken. Wat gebeurt hier nou precies? En zijn dat zaken waar we voor kiezen of overkomt het ons?

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf tellen ongeveer 700 toeristische ondernemers. Om Zuidoost Friesland op de toeristische kaart te zetten, is een eenduidig beleid nodig.

Wie ideeën wil delen of tips heeft, kan contact opnemen emt de regiomarketing van Zuidoost Friesland vua 0647905036 of info@tnfw.nl.