Parkeren: dubbele agenda

DRACHTEN (INGEZONDEN) Gisteravond (maandag-red.) heb ik gebruik gemaakt van de uitnodiging van de werkgroep voor het parkeren in het centrum van Drachten en omgeving en ik wil graag aan de hand van deze avond reageren.

De wethouder begon zijn toespraak met de woorden: ’Parkeerruimte in het centrum is schaars en daarom moet het goed geregeld worden.’ Daarom was de werkgroep in het leven geroepen om met oplossingen te komen. In de tweede sheet van zijn toespraak was te lezen dat er ruim voldoende parkeercapaciteit is op de ‘betaalde’ parkeerplaatsen, vooral in de parkeergarages.

Hieruit kan ik alleen maar opmaken dat de gemeente een oneigenlijk probleem heeft gecreëerd door niet oprecht te zijn; zij verwacht ‘parkeergeld’ te kunnen innen. Door de veranderende markt en de kortzichtigheid van de gemeente, haalt de gemeente die doelstelling niet en doet alles om maar haar doelstelling te halen. In dit geval door betaald parkeren op het KO-plein voor te stellen en de vergunningszones op te schalen.

Spekken

De gemeente valt daarbij door de mand met hun dubbele agenda. Het ‘parkeerbeleid’ is niet voor de bevolking bedoeld, het is gericht op het spekken van de portemonnee van de gemeente. Het gaat dus niet om de parkeerplaatsen, maar om het parkeergeld. Hiermee zijn alle oplossingen die uit de werkgroep zijn gekomen in feite nutteloos, want als het startpunt (probleemstelling) niet de juiste is, zal het nooit een oplossing (voor een ander probleem) bieden.

Als de gemeente eerlijk zou zijn, dan zou het ‘succes’ van het parkeerbeleid zijn, dat er nu zelfs parkeerplaatsen over, vandaar de leegstand, is. Dus dient de vraag van de gemeente te zijn ‘Hoe krijgen we de lege plaatsen vol?’ Deze vraag dient de werkgroep te beantwoorden. Een andere vraag kan zijn, ‘Hoe betalen wij met z’n allen voor die dure parkeergarage?’

Openheid

Zowel voor de burgers, ondernemers, bewoners, werknemers en andere belanghebbenden vind ik dat openheid van de gemeente een vereiste is. Wees eerlijk en zeg gewoon ‘Wij hebben een dure parkeergarage gebouwd en er niet op gerekend dat die voor het grootste gedeelte leeg zou staan.’ Vanuit deze positie kan met oplossingen worden gekomen. Dan komt er een heel ander plan uit, waarbij zowel de Gemeente alsook alle belanghebbenden baat bij zullen hebben.

Ik hoop oprecht dat de gemeente mijn brief ter harte neemt, want alleen vanuit de juiste essentie en oprechtheid kan goed beleid gemaakt worden. Wat zowel de gemeente alsook haar bewoners en ondernemers uiteindelijk alleen maar ten goede komt.

Erna Haarsma