De Durfpoli nu ook voor kinderen met medische fobieën

Drachten - Vanaf nu kunnen kinderen en jongeren van 8 tot en met 17 jaar met een medische fobie terecht bij de Durfpoli. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die bang zijn voor bloed, verwondingen, naalden, de dokter, de tandarts of de angst hebben zich te verslikken of te stikken. Kinderen met een fobie voor bepaalde dieren (zoals honden) of situaties (zoals hoogtes) konden al bij de Durfpoli terecht.

Ouders kunnen hun zoon of dochter rechtstreeks aanmelden bij de Durfpoli, gratis en zonder verwijzing. Op www.durfpoli.nl staat een aanmeldformulier. Er is momenteel geen wachtlijst.

Op de Durfpoli doen Accare en de Rijksuniversiteit Groningen wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van angst bij kinderen en jongeren. In drie oefensessies kunnen kinderen en jongeren leren hun angst(en) te overwinnen. Tijdens deze sessies leren zij stap voor stap weer meer te durven, om zo uiteindelijk over hun angst heen te komen. Hiervoor worden exposureoefeningen uit de cognitieve gedragstherapie gebruikt. Van cognitieve gedragstherapie is bekend dat deze voor veel kinderen met angstklachten effectief is en deze behandeling wordt daarom vaak ingezet om fobieën aan te pakken.

Accare startte twee jaar geleden met een Durfpoli in Groningen. Later kwamen daar Drachten, Leeuwarden en Smilde bij.