Gemeenten op de bres voor meer geld Jeugdzorg

Opsterland - Bestuurders van gemeenten Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Assen, Heerenveen en Weststellingwerf hebben donderdagochtend namens 140 gemeenten een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft de petitie in ontvangst genomen.

Achtergrondinformatie

Gemeente Opsterland heeft samen met vier andere gemeenten een petitie opgesteld. In deze petitie vragen zij de Tweede Kamer en het kabinet structureel voldoende middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein. De petitie wordt ondersteund door de colleges van B&W van 139 gemeenten.

Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg. De VNG is hierover in gesprek met het kabinet. Het budget dat gemeenten ontvangen van het Rijk is voor het gehele domein ontoereikend. Dat betekent dat voorzieningen voor al onze inwoners onder druk komen te staan, reserves worden aangesproken en de gemeentelijke lasten mogelijk verhoogd worden.

De petitie staat op www.opsterland.nl/petitie.