Zorgboerderij komt met eigen theaterfeest Circus De Ripen

Nij Beets - Tussen 26 juni en 5 juli worden bij zorgboerderij De Ripen Nij Beets zes voorstelingen gegeven van Circus De Ripen.

Alle artiesten van zorgboerderij De Ripen (Nij Beets) staan in een grote cirkel om oefeningen te doen. Rustig draaien ze rondjes, maken ze de schouders los en draaien met de heupen. Het hoort allemaal bij de voorbereidingen voor het theaterproject Circus De Ripen. De zorgboerderij is deze zomer jarig en dat vraagt om een feestje.

Alle hulpboeren die dagbesteding volgen op zorgboerderij De Ripen doen mee aan het circusfeest. Met sketches, zang, muziek, met ernst en luim, met grappen en mooie beelden. Ze worden bijgestaan door enkele ervaren amateurs en geven vanaf eind juni zes voorstellingen in een vrolijke, grote tent in het weiland van de zorgboerderij.

Het doet er toe

Het theaterproject wordt uitgevoerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de zorgboerderij. Het biedt Paul Roorda en Tineke de Vries de gelegenheid om te kunnen laten zien wat ze, met de hulp van vele freonen, vrienden, vrijwilligers en fondsen, in die jaren hebben bereikt. Voor al die steun wordt de hoed afgenomen en een diepe buiging gemaakt. Bovendien kunnen de hulpboeren nu laten zien wat ze in huis hebben: een theaterproject dat er toe doet. Met professionele assistentie van Keunstwurk (Leeuwarden) en regisseur Rudi Stuve, die daar de regisseursopleiding volgt.

Voor iedereen – en niet in de laatste plaats voor de bijzondere artiesten - blijkt het een geweldige uitdaging waar iedereen veel van leert. Ook de drie Sweachsters die meedoen: Hanneke Bakker assisteert de regisseur, Pieta Hoen speelt mee en Stephan Mooibroek verzorgt met enkele hulpboeren muziek en zang. Bouke Oldenhof adviseert en vele andere vrijwilligers werken mee aan de productie. Elke week wordt er minimaal twee keer gerepeteerd.

Kleinschalig

In totaal worden zes voorstellingen gegeven tussen 26 juni en 5 juli 2019, steeds voor ongeveer 80 bezoekers. Kleinschaligheid en een intieme sfeer zijn belangrijk, vinden de mensen van de zorgboerderij. Dat is prettig voor de uitgenodigde bezoekers en beter voor de artiesten. Circus De Ripen wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting De Ripen, diverse fondsen, familie, vrienden en vrijwilligers uit buurt, dorp en regio.

Meer informatie www.deripen.nl, Tineke de Vries 0623928869, info@deripen.nl