Samenwerkingsovereenkomst tussen OSG Singelland, CSG Liudger en Adenium

Drachten - Pieter Schram en Joop Vogel, respectievelijk voorzitters College van Bestuur van OSG Singelland en CSG Liudger, ondertekenden 27 mei samen met de heer Thijs Praamstra, lid College van Bestuur van Adenium een samenwerkingsovereenkomst. De afspraken zijn gericht op een nog betere overstap van groep acht naar klas één, met gelijke kansen voor iedereen. Jaarlijks gaan ruim 600 leerlingen naar de brugklas van één van de betrokken scholen.

Samenwerkingspartners

Adenium is de bestuurlijke samenwerking tussen OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. en verzorgt het openbare en protestants-christelijke basisonderwijs in de regio Smallingerland. Adenium heeft ook openbare basisscholen in Tytsjerksteradiel; het protestants-christelijke basisonderwijs wordt daar verzorgd door PCBO Tytsjerksteradiel e.o.

Het voortgezet onderwijs in Smallingerland en Tytsjerksteradiel wordt verzorgd door CSG Liudger (protestants-christelijk) en OSG Singelland (openbaar).

Doel van de samenwerking

Bij OPO Furore en OSG Singelland is in de afgelopen jaren samengewerkt aan een soepele overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bij PCBO Smallingerland en CSG Liudger zijn daartoe eveneens projecten afgerond. Docenten van basis- en voortgezet onderwijs ontwikkelen samen de doorgaande leerlijnen voor leerlingen tussen de tien en veertien jaar.

Vorige maand hebben de drie bestuurders hun handtekening gezet onder een nieuwe samenwerking. De bijzondere waarde daarvan is dat de onderzoeken en projecten van de afgelopen jaren met elkaar gedeeld worden, ten dienste van de leerlingen. Vanaf nu wordt gezamenlijk gewerkt aan een nog betere overstap van groep acht naar klas één.

„Hoe logisch is het om elkaar in de regio op te zoeken, te versterken en onderwijsinnovatie gezamenlijk vorm te geven. We doen dit al in Noord-Oost Friesland, maar nu dus ook in ons eigen verzorgingsgebied,” aldus Wytze Algra, locatiedirecteur van CSG Liudger op de Splitting.

„Door deze samenwerking is de kans groter dat de vo-school die een leerling kiest, betrokken is bij dit samenwerkingsproject,” vult projectleider Gwen van de Stouwe van OSG Singelland aan. „Uiteindelijk profiteert de leerling daarvan, en daar gaat het om.”

Voor deze gezamenlijke ontwikkeling stellen zowel Adenium, CSG Liudger en OSG Singelland gedurende de komende twee schooljaren investeringsbudget beschikbaar.

Op foto van de ondertekening door Pieter Schram en Joop Vogel, respectievelijk voorzitters College van Bestuur van OSG Singelland en CSG Liudger en de heer Thijs Praamstra, lid College van Bestur van Adenium.