Johan Broens ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Burgum - Drs. Johannes Bonifacius (Johan) Broens mag zich vanaf vrijdag 7 juni Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De scheikundige uit Burgum is tijdens de prijsuitreiking van de nationale Scheikunde Olympiade in Groningen onderscheiden voor zijn verdiensten in het vakgebied. Hij heeft de Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Jeroen Gebben. „De heer Broens is een echte ambassadeur voor het vak Scheikunde”, aldus burgemeester Gebben.

Johan Broens gaf tot zijn pensioen scheikundelessen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Naast zijn werk zette hij zich in als vrijwilliger voor verschillende nationale en internationale Olympiades en voor de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Hoewel Broens in 1999 met pensioen ging, stopte hij niet met zijn vrijwilligerswerk. Ook vandaag de ag zet hij zich nog in voor verschillende olympiades en organisaties.

Olympiades

De nationale en internationale olympiades waar de heer Broens zich voor inzet, geven middelbare scholieren de kans hun individuele talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarnaast dagen ze de leerlingen uit om goed te presteren en te excelleren. De heer Broens levert al langere tijd een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de Nationale Scheikundeolympiade (NSO, vanaf 2002), de Internationale Chemieolympiade (iCho, vanaf 1985), de Europese Unie Science Olympiad (EUSO, vanaf 2004) en de International Junior Science Olympiad (IJSO, vanaf 2005).

Vooral bij het maken, redigeren en corrigeren van toetsen voor deze olympiades speelt hij een belangrijke rol. Daarnaast is de heer Broens in 1985, 1986 en vanaf 2002 jaarlijks als begeleider betrokken geweest bij de Nationale Scheikunde olympiadeweek. Tijdens het evenement droeg hij medeverantwoordelijkheid voor de 20 beste scheikundeleerlingen bij alle activiteiten. Ook bij de nationale voor- en eindrondes van de EUSO en IJSO treedt de heer Broens als begeleider op.

Actief voor de NVON

Sinds de jaren ’70 is de heer Broens actief voor de NVON: de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. In deze vereniging met bijna 4500 leden zijn leraren van de natuurwetenschappelijke vakken verenigd. De heer Broens bekleedde meerdere functies. Zo was hij vanaf 1970 voorzitter van havo/vwo scheikundekring Noord. Tussen 1986 en 1995 had hij bovendien zitting in het landelijke bestuur van de NVON. In de jaren ’90 was de heer Broens als NVON-vertegenwoordiger medeverantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit van scheikunde-examens.

Binas

Elke natuur- en scheikundeleerling is ermee bekend: de Binas. De heer Broens leverde tussen 1990 en 2010 een belangrijke bijdrage aan de hoge kwaliteit en de volledigheid van de Binas. De Binas is een informatieboek dat gemaakt is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze gebruiken het boek tijdens hun schoolcarrière en hun eindexamen.