Gemeente Smallingerland zet stevig in op versterken van dienstverlening

Drachten - Dienstverlening is de kerntaak van de gemeente Smallingerland en vormt daarmee het motorblok van de ambtelijke organisatie. De gemeente zet daarom de komende jaren stevig in op het versterken van de dienstverlening, „zodat het een motor heeft die op volle toeren mee kan draaien en niet hapert,” aldus wethouder Marjan Sijperda dinsdag tijdens het debat in de gemeenteraad.

Gemeenteraad stelt dienstverleningsvisie vast

De gemeenteraad stelde dinsdag de dienstverleningsvisie vast, waarin Smallingerland de richting bepaalt voor haar rol als dienstverlener én als samenwerkingspartner in complexe processen met de omgeving. Smallingerland wil een organisatie zijn die proactief en flexibel is en zich blijvend ontwikkelt. Onze samenleving verandert te snel om daarin stil te blijven staan.

Steun en budget van gemeenteraad voor plan versterken dienstverlening

Naast het vaststellen van de visie Dienstverlening en samenwerking als kader, steunt de raad het plan waarmee de organisatie de dienstverlening wil versterken. De gemeenteraad besloot om 1,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de eerste kosten in 2019. De gemeente presteert op veel gebieden goed, maar er zijn ook veel verbeteringen mogelijk. Daar wil de gemeente, versneld, een flinke impuls aan geven. De rol van gemeentes als dienstverlener en samenwerkingspartner neemt toe in complexiteit en de samenleving verandert snel.

Smallingerland wil een gemeente zijn waar inwoners en ondernemers graag mee in contact komen en zich gehoord en geholpen voelen. Om dat goed te kunnen doen is doorlopend afstemming met de omgeving nodig. Het vraagt om een organisatie met een meer integrale aanpak, andere manieren van werken en een cultuuromslag: een cultuur waar luisteren, durven en leren de basis vormt. Gemeente Smallingerland kiest voor een grondige aanpak over de volle breedte van de organisatie. Het plan richt zich op:

- het versterken van klantcontact (gastvrij en meedenkend) en het verlenen van maatwerk;

- efficiënter en effectiever werken;

- meer werken vanuit de omgeving die steeds complexer wordt en daarom om andere werkwijzen vraagt.

Organisatieontwikkeling Smallingerland

Op dit moment bouwt de organisatie ook aan een nieuwe organisatiestructuur, die onder andere tot doel heeft een lenige manier van (samen)werken te ondersteunen. Het versterken van de dienstverlening sluit hierop aan.