Overzichtstentoonstelling van Jaap Min in Galerie Hoogenbosch

Gorredijk - Ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling van Jaap Min (1914-1978) in Museum Belvédère, houdt Galerie Hoogenbosch van 1 juni tot en met 14 juli de expositie Jaap Min: Werk op papier met aquarellen, gouaches en tekeningen.

Uit de ca. 1500 tekeningen, aquarellen en schetsen meestal direct uit het atelier afkomstig, is voor deze presentatie een selectie gemaakt. Deze vaak niet eerder tentoongestelde schetsen, tekeningen en voorstudies vormen een apart hoofdstuk in het oeuvre van Jaap Min.

De tekeningen van Min ontstonden soms ter ondersteuning in de zoektocht naar de juiste compositie voor een schilderij of voor zijn glas-in-lood werk, maar het overgrote deel van de tekeningen zijn autonoom en experimenteel van aard. Slechts enkele van deze bladen werden door hem gedateerd of van een signering voorzien. Van het merendeel is dan ook niet precies bekend wanneer ze zijn ontstaan.

De onbevangenheid waarmee hij de tekenpen of het potlood ter hand nam is opzienbarend. Met een onbevreesde tere kracht tastte hij met zijn verbeelding het papier af. Ferme en frêle lijnen zijn in de stroom van zijn tekenspel ogenschijnlijk moeiteloos aaneen gesmeed. Landschappen, mensfiguren en portretten worden overtuigend en met kennis van zaken aan het papier toevertrouwd.

De vrijheid waarmee hij zijn artistieke vermogens, op papier tot uitdrukking brengt vormt een intrigerend contrast met zijn diepe kleurrijke schilderijen. Die twee op het eerste gezicht uiteenlopende werelden doorstroomden zijn bloed. De stille natuurmens die hij was en zijn spelende vrije geest sloten naadloos op elkaar aan.

Elk stukje papier wat voorhanden was bleek bruikbaar voor zijn compromisloze tekendrift. Gebruikte enveloppen, oude rekeningen, lege schutbladen, lijntjes- en pakpapier, geen stukje papier was in zijn buurt veilig.

(uit Pieter Bijwaard - Over de tekeningen van Jaap Min, 2018)

www.galeriehoogenbosch.nl