De Tike is blij met de nieuwe vogelkijkhut bij de Leijen

DE TIKE - Wethouder Piet de Ruiter en Tykster Daan de Bruin hebben vanmiddag samen de nieuwe vogelkijkhut aan de Leijen in gebruik genomen.

De wethouder en de jongste leerling van basisschool De Gielguorde deden dat door elk een schroef van het nieuwe naambord vast te schroeven. De nieuwe kijkhut, die te vinden is aan het einde van de Doktersheide, heet Blaustirns (Fries voor Zwarte Stern).

En daarmee is meteen een van de bezienswaardigheden van de nieuwe schuilplaats genoemd, zegt opzichter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer. ,,De blaustirns is hiel seldsum. Yn de Alde Feanen hast der in pear en op noch mar in pear oare plakken yn Nederlân komt er foar. Foar de rest sjochst se net mear.’’

Visarend

De gebruikelijke vogelsoorten als de fuut, karekiet en ook de koekoek zijn volgens Hoekstra het hele jaar door bij de hut te zien, vooral ‘s ochtends vroeg en tegen de avond. In het voor- en najaar komen er veel trekvogels in het gebied en verder verwacht Staatsbosbheheer dat de visarend zich aan de kijker zal tonen.

,,Dit is in hartstikke geskikt gebiet foar de fiskearn, want der sit in hiel soad wytfisk yn de Leijen. Wy soenen graach sjen dat dy fiskearn hjir komt te brieden. Wy ha op twa plakken in briedtoer makke, oan de oare kant fan De Leijen en oan de Burgumer Mar. Wy ha dêr in âlde beamstam yn’e grûn drukt en dêr ha wy in keunstmjittich nêst op makke. Wy binne der hielendal klear foar.’’

Zwam

De nieuwe kijkhut staat op de plaats waar drie jaar geleden de oude hut is afgebroken, omdat die was aangetast door de zwam. Hoekstra is blij dat het dorp bij de nieuwbouw samenwerkte met de natuurorganisatie. ,,Wy tinke der fansels goed om, mar ek it doarp sil tafersjoch hâlde. Dit is in moai stevich bouwurk en hiel duorsum.’’

Dorpsbelang vindt het belangrijk dat er een vogelkijkhut bij de Leijen staat, zegt voorzitter Bettie Elverdink–de Boer. Bij de nieuwbouw is gebruik gemaakt van het ijzeren raamwerk dat er nog stond van de oude. Daarop is door mensen van Staatsbosbeheer de nieuwe kijkhut gebouwd, in een andere vorm en met meer kijkgaten in meer richtingen. De gemeente Smallingerland heeft meebetaald met een bijdrage uit het Buurtbudget.

Kijken

Wethouder Piet de Ruiter verrichtte de opening als vervanger van zijn college Marjan Sijperda, die dorpszaken behartigt. ,,Maar ik ben wel blij dat ik het mag doen, want ik heb wel wat met vogelkijkhutten. Toen ik zo oud was als jullie fietsten we rustig tien kilometer om een ooievaar te zien. Nu struikel je er bijna over, er zijn er al een heleboel. Als er ergens een zwarte stern in de buurt was, dan fietsten we nog verder. Daarom ben ik trots op de Tike, want de natuur leuk vinden begint gewoon met kijken. Kom daarom snel terug en neem je ouders mee’’, hield hij de kinderen voor.

Voorafgaand aan de opening deed Hoekstra met de leerlingen van De Gielguorde een puzzel, waarbij vogelnamen bij foto’s gepuzzeld moesten worden. Als het goed is hoeft dat straks niet meer, want er komt een informatiebord bij de hut waarop de diverse vogels tie te zien zijn afgebeeld zullen worden voor de spotters.

Smartphone

Gebruik van een smartphone is daarbij niet aan te raden, erkent Gjerryt Hoekstra. Tussen de planken in de vloer van de vogelkijkhut zitten namelijk zulke brede naden, dat een mobieltje er makkelijk tussendoor kan. En onder de hut is water. ,,Gewoan yn’e bûse hâlde en nei bûten sjen’’, is zijn devies.

Tekst en foto’s Fokke Wester