WOODLandart krijgt tweede ronde in Smallingerland

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Het project WOODLandart krijgt in Smallingerland een tweede ronde. Het eerste kunstwerk van wilgentakken staat al weer. Drachtstercompagnie heeft dit jaar de primeur.

Het project WOODLandart zorgde vorig jaar voor zes unieke kunstwerken in de dorpen Boornbergum, Drachtstercompagnie, Nijega, Rottevalle, De Veenhoop en Smalle Ee. De kunstwerken werden gemaakt van natuurlijke kweekwilgen en restmateriaal van boerenbedrijven. De meeste wilgenkunst is inmiddels al weer weg, en dat was ook de bedoeling.

Tijdelijk

,,Us swannen fan foarrich jier steane noch wol, mar sa gau as dy wylgetûken raar wurde helje wy se der wei'', zegt Sjoukje Postma-Kunnen van de Werkgroep Woodlandart in Drachtstercompagnie. Omdat in dat dorp deze week het nieuwe kunstwerk is geplaatst in de vaart, heeft De Kompenije nu dus tijdelijk twee tijdelijke kunstwerken.

WOODlandart is een initiatief van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De kunstwerken moesten passanten in de streek attenderen op het unieke coulissenlandschap van het Nationaal Landschap NFW. Het project moest oorspronkelijk deel uitmaken van Culturele Hoofdstad, maar die organisatie wees het af. Daarna werd het toch nog mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de gemeente Smallingerland.

Typerend

Inwoners van de deelnemende dorpen hebben vorig jaar samen met kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman de kunstwerken gemaakt van wilgentenen. Elk dorp maakte een beeld dat typerend was voor de omgeving. Zo kwamen in Smalle Ee monniken te staan op de voormalige kloosterheuvel en maakte De Veenhoop kraanvogels bij De Kraanlannen. Studenten van Citylab Drachten ontwierpen een fietsroute langs de zes beelden.

Nijega doet dit jaar net meer mee. Maandagavond is het nieuwe kunstwerk in Drachtstercompagnie geplaatst, door een nieuwe groep dorpsbewoners. In februari begon het brainstormen en in maart werd in de schuur van Jan en Petra Nicolai begonnen met knopen. Er zijn dit keer niet alleen wilgen gebruikt, vertelt Sjoukje Postma-Kunnen. ,,Ek bamboe en pakjetou ha wy brûkt.''

Zichtbaarheid

Van het beeld van vorig jaar leerden de Kompenijsters vooral dat zichtbaarheid belangrijk is. ,,Dy swannen moasten boppe it mais fleane. It byld kaam pas moai út doe't it mais heger kaam, mar doe't it ien kear echt op hichte wie, koest se hast al net mear sjen. Ast it net wist, seachst se ek net.''

Het nieuwe beeld is niet te missen. Een groot vlechtwerk is namelijk op drie lange palen geplaatst op een prominente plek in het dorp: op de kop van de Feart, vlak voor It Gebouke. ,,Dy peallen binne wol tsien meter lang en se binne sa'n trije meter de grûn yndrukt. Dat makket it wurk fuort ek hufterprof, want dat is fansels wol in soarch ast it spul midden yn't doarp delsetst.''

Vergunning

Gevolg van de nieuwe plek is ook dat er een vergunning voor moest worden aangevraagd. De zwanen stonden vorig jaar op particuliere grond, maar de vaart is eigendom van de gemeente. In het kunstwerk zijn de wijken uitgebeeld, het fijnmazige netwerk van brede sloten die vroeger vanuit de Dwarsvaart zijn gegraven om in het veengebied de turf af te kunnen voeren.

De wijken zijn niet meer zo prominent aanwezig in het landschap, maar ze vormen nog steeds de karakteristieke structuur van de landerijen om Drachtstercompagnie heen. Het woord wiken duidt tegelijk ook op de wieken van een molen, waarmee het kunstwerk ook de verbinding legt tussen wind en water.

Verklarend gedicht

Bij het kunstwerk wordt een verklarend gedicht van Wieke de Boer geplaatst. ,,Wy begûnen by it betinken fan it keunstwurk oer de wiken fan de mûne, mar dy ha wy hjir yn it doarp net. Dochs woenen wy dy foarm fan de mûnewiken wol graach brûke. Gelokkich koe Wieke yn it gedicht moai de link lizze, dan komt ynienen alles by inoar.''