Presentatie Podiumtent Smallingerland

Drachten - In het centrum van Drachten wordt zondag 26 mei van 14.00 tot 16.00 uur de Podiumtent Smallingerland feestelijk gepresenteerd. Het programma bestaat uit verschillende podiumkunsten.

Als onderdeel van het programma zorgt de wethouder van cultuur, Marjan Sijperda voor een officieel tintje bij de ingebruikname van de tent. De podiumtent is te vinden op de hoek Oude Nering – Moleneind (parkeerplaats Markt, naast de Aldi).

De onlangs opgerichte Vereniging Podiumtent Smallingerland (VPS) heeft met steun van de gemeente een mobiele podiumtent kunnen overnemen van het museum Admiraliteitshuis te Dokkum. Deze tent werd daar al 3 jaar niet meer gebruikt en verkeert momenteel in verwaarloosde staat. De oprichters van de vereniging gaan zich inzetten om deze podiumtent weer in oude glorie te herstellen. Zodra deze klus geklaard is wil de vereniging de podiumtent voor allerlei culturele activiteiten gaan aanbieden binnen Smallingerland.

VPS ziet de tent als een podium en aanjager voor eigen initiatieven vanuit de dorpen en wijken binnen de gemeente. Het mooie is dat er niet een vaste plek is waar iedereen naar toe moet, maar dat er een gevoel ontstaat dat hij van en voor de mienskip is.

De gemeente Smallingerland deelt de doelstelling van de VSP, in de subsidie toewijzing geeft ze hierop de volgende toelichting: „De subsidie wordt verstrekt omdat de aanschaf van de podiumtent op meerdere locaties, dan tot nu toe het geval was, activiteiten kunnen worden georganiseerd. Dit versterkt het culturele klimaat, zowel in de wijken in Drachten als in de dorpen en bevordert de culturele samenwerking van de culturele verenigingen. De aanschaf van de podiumtent heeft daarmee meerwaarde voor de cultuur. Bezoekers komen niet alleen uit Smallingerland maar ook buiten de gemeente, hiermee hebben deze activiteiten een promotionele waarde voor de gemeente.”

Om deze doelstelling te kunnen realiseren heeft VPS natuurlijk leden nodig. Voor een bedrag van € 30,- per jaar kan men op persoonlijke titel of als organisatie lid worden. Leden delen hierdoor het mede-eigenaarschap van de podiumtent en beslissen zo mee in de toekomst van de tent. Leden kunnen de podiumtent voor een gereduceerde prijs huren voor een door hun georganiseerde activiteit.

Belangstellenden die willen meehelpen om de tent zo snel mogelijk te kunnen inzetten zijn van harte welkom. De tent is momenteel opgeslagen in de oude Sluisfabriek aan de Tussendiepen. Woe wil meehelpen of lid wil worden, persoonlijk lidmaatschap of op naam van een organisatie, kan amilen naar naar vpsmallingerland@gmail.com.

De podiumvloer heeft een doorsnede van Technische details van de mobiele podiumtent 10 meter en biedt voldoende ruimte voor bijvoorbeeld een orkest van 50 muzikanten.