Code Hans pakt jongerenwerk in Opsterland op

Gorredijk - Opsterland krijgt een nieuwe aanbieder voor het jongerenwerk. Donderdagmiddag wordt Code Hans gepresenteerd in de Burgemeester Harmsma School.

In 2018 is de gemeente Opsterland gestart met de herijking van de welzijnstaken die door stichting Timpaan Welzijn worden uitgevoerd. Aanleiding voor de herijking is de doorontwikkeling van het Sociaal Domein, de transformatie, en de doorontwikkeling van het Gebiedsteam en team Werk & Inkomen daarbij. De herijking heeft per 2019 tot een aantal veranderingen in het welzijnswerk geleid, niet alleen in organisatie van de taken, maar ook herziening van de uitvoering van deze taken. Dit heeft ook geleid tot een aanbestedingsproces voor het Jongerenwerk.

Code Hans

Code Hans is een nieuwe organisatie die samen met jongeren, of met andere groepen mensen, (welzijns)projecten uitvoert. Code Hans bedenkt activiteiten niet achter het bureau om daar vervolgens deelnemers bij te zoeken, maar zoekt de jongeren op in hun eigen omgeving, gaat uit van de ideeën, de ervaring en het talent van de jongeren zelf en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van projecten. Op die manier ligt de regie bij de jongeren en wordt het resultaat hun eigendom. Om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil, kan deelnemen aan de projecten, coacht Code Hans jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te doen. Code Hans is gevestigd in Dokkum en heeft de noordelijke provincies als werkgebied.

Donderdagmiddag presenteert Opsterland Code Hans Jongerenwerk op een bijeenkomst in de Burgemeester Hansmaschool. De instelling overhandigt vervolgens de eerste flyer over het jongerenwerk op School aan wethouder Libbe de Vries.