Nederlands Bijbelstudie Centrum in Drachten

DRACHTEN – Het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) staat van zondag 2 tot en met vrijdag 7 juni met een nieuwe rood-blauwe, circusachtige tent aan Florijn 5 in Drachten.

Het inmiddels vertrouwde thema is Blij met de Bijbel. Dagelijks zijn vanaf 20:00 uur programma’s, waarin volgens de organisatoren geloof in Jezus Christus en het belang van de Bijbel centraal staan in gesproken en gezongen woord.

De nieuwe tent werd aangeschaft om te kunnen voldoen aan de aangescherpte regelgeving van gemeenten. Dinsdag om 19:00 uur is een kinderdienst, o.l.v. Erwin Vos en met kinderkoor The Young Source.

Het NBC is de organisatie rond Bijbelleraar Ab Klein Haneveld, die zelf tweemaal spreekt (zondag en woensdag) en ook deel uitmaakt van de BBC-combo, die woensdag optreedt met het programma Laagdrempelig. Andere sprekers zijn: Gerke Boersma (maandag), Hilbrand Henstra (donderdag) en Bert Rietberg (vrijdag). Muzikale medewerking: ZijnWoord.nu (zondag), The Double Brothers (maandag), Daan Kroeze (donderdag) en Albert & Minke (vrijdag).

De Waarheid die vrij maakt is alleen te vinden in de Bijbel, zegt Ab Klein Haneveld. „Daarom willen wij mensen via deze campagnes confronteren met de inhoud van de Bijbel en we hopen hen nieuwsgierig te maken. Ons uiteindelijke doel is dat zij, na tot erkentenis van de waarheid te zijn gekomen, die ook echt gaan bestuderen. Wij zien dat in de praktijk steeds minder mensen, helaas ook gelovigen, de Bijbel openen.”

Volgens Klein Haneveld is tentevangelisatie niet zo ouderwets als velen menen. „De boodschap van de Bijbel is nu eenmaal tijdloos. We zien dat tijdens elke campagne mensen tot geloof of tot verdieping daarvan komen en worden aangeraakt door Gods Geest. Maar wij gaan niet primair voor de massa.”

Het is de vijftiende zomertournee van het NBC. De stichting begon met de tentcampagnes in 2005, omdat een andere organisatie er toen na 57 jaar vrijwel mee stopte. Klein Haneveld vreesde dat die manier van evangeliseren, waarmee in het verleden ook zijn vader (wijlen evangelist Jacob Klein Haneveld) en Johannes de Heer zich bezighielden, zou ophouden te bestaan.

Meer informatie: www.bijbelstudie.nl