Gemeenten Zuidoost Friesland willen proef met kleine windmolens

Drachten - De vijf gemeenten in Zuidoost Friesland willen een proef houden met kleine windmolens met een lokale uitstraling

De vijf gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Opsterland en Oost- en Weststellingwerf hebben dat in een brief laten weten aan de provincie Fryslân. Twee jaar geleden hebben de vijf gemeenten samen met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een onderzoek laten uitvoeren naar kleine windmolens, om inzicht te krijgen in de potentie van windenergie als onderdeel van de zogenoemde Energietransitie.

Streekagenda

Het onderzoek is toegespitst op een inventarisatie van beschikbare mini- en kleine windturbines en de praktische mogelijkheden daarvan in Zuidoost Fryslân. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de streekagenda Zuidoost Fryslân. Op basis van dat onderzoek willen de vijf gemeenten samen bekijken of er een aantal kleine windmolens met een lokale uitstraling geplaatst kunnen worden in het vrije veld. Daarvoor is het wel nodig dat de provincie de regels voor windenergie verruimt.

In navolging van de eerdere verzoeken van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf vragen nu de vijf gemeenten in Zuidoost Friesland samen aan de provincie om het ruimtelijk beleid rond kleine windmolens te heroverwegen, om zo kleine windturbines mogelijk te maken. Dat thema zouden de vijf colleges graag opgenomen willen zien in het collegeakkoord van de nieuwe coalitie. Daarnaast zou de provincie in de nieuw vast te stellen provinciale Omgevingsvisie ruimte moeten bieden voor windmolens.

15 meter masthoogte

Eerder legde de Smallingerlandse raad al vast dat de gemeente bij de provincie moet bepleiten om in Smallingerland de plaatsing van kleine windmolens met een masthoogte van maximaal 15 meter mogelijk te maken. De provincie sluit in haar ruimtelijk beleid de plaatsing van deze molens nu nog uit.

Het is niet zeker of alle gemeenten de brief ondertekenen. Weststellingwerf heeft eerder bij de provincie al gevraagd om een verruiming van het beleid. Dat het onderwerp ‘kleine windturbines’ actueel is, bleek al tijdens het onderzoek. Een aantal gemeenten is door LTO afdeling Noord en agrariërs benaderd met het verzoek hun erf te gebruiken als pilotlocatie.