Smallingerland investeert miljoenen in riolering

Drachten - De gemeente Smallingerland trekt voor dit jaar een bedrag van bijna vier miljoen euro uit voor de riolering.

In 2016 heeft de gemeente een rioleringsplan vastgesteld voor de periode tot 2020. Het plan bestaat uit een planning van diverse rioleringswerkzaamheden en een kostendekkingsplan. Jaarlijks wordt de kredietaanvraag voor investeringen in de riolering door het college bekrachtigd.

Combineren

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt zo veel mogelijk gezocht naar het combineren met andere werkzaamheden, zoals het opknappen van wegen. Hierdoor is het mogelijk dat werkzaamheden eerder of later plaatsvinden dan in eerste instantie gepland. Kan niet worden aangesloten bij andere werkzaamheden, dan wordt gekeken naar de planning in het zogenaamde verbrede Gemeente Riolerings Plan.

Tot nu toe zijn vooral de ouderdom en de herstructureringsplannen gehanteerd als criterium om de riolering grootschalig te vervangen. Vanaf dit jaar wordt vooral gekeken naar de kwalitateit van het rioolstelsel. Daarvoor is begin dit jaar de bezetting van de vakgroep riolering uitgebreid met 1 fte.

Voldoende geld

Een in 2018 gehouden steekproef over 25km riolering en een beoordeling in 2019 van enkele eerder uitgevoerde rioolinspecties (in totaal 55km riool), geeft als voorlopige conclusie dat voor de komende jaren voldoende geld beschikbaar is.

Voor dit jaar staan onder meer op het programma het afkoppelen van overstorten in de Wiken, Venen, Noordoost, De Tussendiepen en De Singels, De Swetten en De Folgeren. Daardoor wordt de afvoer van regenwater gescheiden van de vuilwateropvang.