Openbare laadpaal aan de Thijs Rinsemastraat

Drachten - Er komt een openbare laadpaal voor elektrische voertuigen aan de Thijs Rinsemastraat, ter hoogte van huisnummer 93.

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van de oplaadpaal in de wijk Drachtstervaart. Bovendien is een verkeersbesluit genomen, om een parkeerplaats aan te wijzen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen. De kosten voor het verlenen van de vergunning (13 euro), het plaatsen van borden en het aanbrengen van markering (300 euro) worden in rekening gebracht bij de aanvrager, Allego BV.

Parkeerdruk

Criteria voor het toekennen van een aanvraag zijn onder andere dat er een gebruiker met een elektrisch voertuig bekend moet zijn en dat er geen openbare oplaadpalen zijn binnen een straal van 250 meter. De parkeerdruk in de straat laat het volgens de gemeente toe dat er een parkeerplaats voor wordt opgeofferd. Allego BV is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de oplaadpaal en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening.

De laadpaal is geschikt voor het tegelijk laden van twee voertuigen. Een elektrische auto die naast de gereserveerde parkeerplaats staat kan er ook gebruik van maken. Het College kan de vergunning en het verkeersbesluit intrekken, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de oplaadpaal. De hiermee samenhangende kosten zijn dan voor de rekening van de aanvrager.