Toiletten gemeentehuis stromen over bij hevige buien

Drachten - Bij hevige buien stromen de wc’s in het gemeentehuis over. Het euvel moet nog dit jaar worden verholpen, vindt het college.

Het probleem komt doordat het het hemelwater bij het gemeentehuis nog altijd in het vuilwaterriool terechtkomt. Het is gemeentelijk beleid om hemelwaterafvoeren af te koppelen van het vuilwaterriool. In Drachten is daarom op een aantal plaatsen een nieuw regenwaterriool aangelegd naast het bestaande vuilwaterriool.

Riolwater naar boven

Op plaatsen waar nog steeds regenwater in het vuilwaterriool komt, raakt dit met name tijdens hevige regenval snel vol. In het gemeentehuis is het al meerdere malen voorgekomen dat na zware buien in de toiletgroepen op de begane grond vuil rioolwater naar boven is gekomen.

Onderzoek moet duidelijk maken hoe het rioolstelsel in en onder het gemeentehuis is opgebouwd. Pas als alle leidingen in en onder het gemeentehuis in kaart zijn gebracht kan een plan gemaakt worden met een kostenraming voor het scheiden van de riolering. De aanpassing is noodzakelijk om te voorkomen dat er weer overlast of schade in het gebouw ontstaat. Het vooronderzoek naar het rioolstelsel onder het gemeentehuis kost 10.000 euro.

Haast geboden

Bij de werkzaamheden is volgens de gemeente haast geboden, om alle aanpassingen nog dit jaar voor elkaar te krijgen. Volgens het college speelt dit probleem mogelijk ook bij andere gemeentelijke gebouwen waar sprake is van een samengestelde riolering. Ook dit zal geïnventariseerd en aangepakt moeten worden de komende jaren, maar de prioriteit ligt nu eerst bij het gemeentehuis.