Opening Enerzjyhûs officieel startsein voor project Aardgasvrij Garyp

Garyp - It Enerzjyhûs in Garyp opent vrijdag 10 mei officieel de deuren.

Garyp, met 1900 inwoners, 603 woningen en een gedreven gemeenschap gaat voor duorsumens. Het dorp is al geruime tijd bezig met het ontplooien van duurzame initiatieven. Daarbij spelen de inwoners een actieve rol. Zij hebben een energiecoöperatie opgericht en er is een zonneweide met maar liefst 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Maar Garyp wil meer.

Garyp staat in de startblokken om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente Tytsjerksteradiel en de Enerzjykooperaasje Garyp (EKG) zetten alle zeilen bij om binnen 5 jaar 80 tot 90 % van alle woningen in Garyp van het aardgas af te koppelen. De gemeente krijgt hiervoor een bijdrage van 5,5 miljoen euro uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.

Jacob Miedema is projectleider en bewaakt de voortgang van Aardgasvrij Garyp. Dit in nauw overleg met het bestuur van EKG, Dorpsbelangen en de gemeente. ,,De eerste woningen in Garyp gaan dit jaar al van het aardgas af’’, vertelt Miedema. ,,Het all electric maken van de woningen is de meest haalbare optie. Met de opgewekte stroom, afkomstig van ons eigen zonnepark De Griene Greide kunnen we voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. De subsidie van het Rijk maakt het voor huizeneigenaren extra aantrekkelijk om te investeren in maatregelen die het gas vervangen. Naast het opwekken van energie zetten we in op het besparen van energie, het isoleren van woningen en het begeleiden van bewoners in de energietransitie. Dit doen we vanuit It Enerzjyhûs.’’

Navraag leert dat het voormalige pand van de Rabobank is ingericht als informatiecentrum voor de inwoners van Garyp. Miedema: ,,Wat is er allemaal mogelijk om je woning van het gas af te sluiten en over te schakelen op nieuwe energie? Een warmtepomp of zonneboiler, zonnepanelen, HR++ glas… Alle alternatieven die in Garyp mogelijk zijn, laten we zien. Isolatiebedrijven vertellen wat er nodig is om je woning gasloos-proved te maken en installateurs tonen nieuwe energiebronnen. Ook worden er in ons dorp vier voorbeeldwoningen aardgasvrij gemaakt, verschillende typen huizen. Zo krijg je een nog beter beeld van de mogelijkheden.’’

De opening van het informatiecentrum, door Andries Bouwman, wethouder gemeente Tytsjerksteradiel en Jos van Dalen, programmadirecteur Aardgasvrije Wijken ministerie BZK, is het officiële startsein voor het project Aardgasvrij Garyp.