Gemeente Smallingerland zet de kwaliteit van dienstverlening hoog op de agenda

Gemeente Smallingerland zet de kwaliteit van dienstverlening hoog op de agenda

Drachten - De gemeente Smallingerland houdt dinsdag 14 mei een Ronde Tafel-gesprek over het verbeteren van de dienstverlening.

Dienstverlening is de kerntaak van de gemeente Smallingerland. De gemeente wil een gemeente zijn waar inwoners en ondernemers graag mee in contact komen en zich gehoord en geholpen voelen. Om dat goed te kunnen doen is doorlopend afstemming met de omgeving nodig. Dat vraagt om een organisatie die meer flexibel is ingericht en om medewerkers met een heldere focus.

Plan van aanpak

De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld voor de verbetering van dienstverlening. Dit plan is een uitwerking van de dienstverleningsvisie die nu als kader wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook in het coalitieakkoord is het verbeteren van dienstverlening een speerpunt en is gevraagd om een plan van aanpak. Het plan bevat een set van maatregelen waar de gemeente de komende drie jaar mee aan de slag wil. Het college vraagt de raad om budget vrij te maken, zodat ingezet kan worden op:

- het verbeteren van klantcontact en het verlenen van maatwerk;

- efficiënter en effectiever werken;

- het verder bouwen aan een gastvrije, meedenkende organisatie voor onze inwoners.

Op dit moment bouwt de organisatie ook aan een nieuwe organisatiestructuur, die onder andere tot doel heeft een lenige manier van (samen)werken te ondersteunen. Dit vormt een goede basis voor de aanpak van dienstverlening.

Uitnodiging voor Ronde Tafel 14 mei

Tijdens de Ronde Tafel laat de gemeenteraad zich breed informeren over een onderwerp. Dinsdag 14 mei staat het verbeteren van dienstverlening op de agenda. Bewoners van de gemeente Smallingerland zijn van harte welkom om deel te nemen. Aanmelden kan via griffie@smallingerland.nl. Dinsdag 28 mei volgt dan Het Debat en Het Besluit van de gemeenteraad.

Verbeterde online dienstverlening: nieuwe website

Daar waar het kan, is de gemeente begonnen met het verbeteren van de dienstverlening. Zo heeft de gemeente sinds een maand een nieuwe website. Eén van de doelstellingen was een website waar inwoners binnen drie klikken vinden waar ze naar op zoek zijn. De website is daarom ingericht op basis van toptaken. Dat betekent dat de bezoeker de meest gevraagde onderwerpen van dat moment, via zes grote knoppen, eenvoudig vindt. Alle andere onderwerpen zijn snel te vinden via de zoekfunctie. Onder het kopje Ondernemen vinden ondernemers allerhande info (het ondernemersportaal). Ook andere thema's, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, krijgen online een plek. De nieuwe website biedt zo een goede basis voor het verder ontwikkelen van de online dienstverlening.