Spannende ontknoping Verhalen in het Landschap in Gorredijk

Gorredijk - Bezoekers konden zondagmiddag een speld horen vallen in de stampvolle galerieruimte van Steven Sterk in Gorredijk.

De veertien deelnemers die vorig jaar zijn uitgekozen uit de grote tentoonstelling kunst talentenproject Verhalen in het Landschap in Oldeberkoop, hebben een aantal maanden masterclasses gevolgd bij vijf topkunstenaars uit Friesland.

De resultaten van deze masterclasses zijn drie weken te zien en te beleven geweest in de prachtige galerieruimte van Steven Sterk in Gorredijk.

Er is in een aantal maanden intensief en hard gewerkt door de kunstenaars met als resultaat verrassend en sterk werk. Na beraad door de jury is besloten om drie in plaats van twee deelnemers te kiezen als winnaars. Deze drie deelnemers mogen tijdens Open Stal 2019 een solopresentatie houden en gaan zo een flinke sprong maken in hun kunstenaars praktijk.

De meesterkunstenaars Tjibbe Hooghiemstra, Christiaan Kuitwaard, Anne Feddema, Tryntsje Nauta en Gerrit Terpstra hebben volgens de organisatie van Verhalen in het Landschap een sterke en weloverwogen keuze gemaakt.

Gezien de kwaliteit van het ingeleverde werk voor de eind expositie was dit beslist niet makkelijk. Na beraad is er gekozen voor de volgende kunstenaars: Melda Wibawa, Martina Hadlikova en Johannes Bosgra.

Zij krijgen alle drie een solopresentatie tijdens Open Stal 2019 en een geldbedrag voor de kosten die men moet maken. Een solopresentatie tijdens de kunstmanifestatie van Open Stal dit jaar is voor deze soms nog beginnende kunstenaars een belangrijke stap in hun carrière. Het werk krijgt hiermee een groot publiek.

De overige elf deelnemers krijgen een groepspresentatie tijdens Open Stal 2019.

De organisatie van Verhalen in het Landschap heeft hiermee haar eerste in wellicht een grote reeks van kunst talentenprojecten tot grote tevredenheid afgerond.