Driemaal scheepsrecht voor nieuwe gemeentedichter Mark Spijkers

Drachten - Mark Spijkers is voor de komende twee jaar de gemeentedichter van Smallingerland. Na twee eerdere vergeefse nomintaties was vanavond de derde poging wel raak.

In Café Marktzicht moest Spijkers vanavond met de twee andere genomineerden, Katherina van der Velde en Ebele Wijbenga, uitmaken wie de opvolger zou worden van Andries de Jong. De jury, gevormd door oud-gemeentedichter Winfried Bruinsma, oud-burgemeester Tom van Mourik en Ietje Hofstra van het Karmelkloster, koos na rijp beraad voor de dichter uit Hantumeruitburen, een klein gehucht boven Dokkum. Daar was Spijkers tien jaar geleden ook al Dongeradichter, de gemeentedichter van de inmiddels voormalige gemeente Dongeradeel.

Lyceum

Dat Mark Spijkers niet in Smallingerland woont is voor de gemeente geen bezwaar. Hij werkt namelijk al twintig jaar op het Drachtster Lyceum, als beheerder van de mediatheek. Zo leerde hij ook zijn voorganger Andries de Jong kennen. ,,Ik heb dus zelfs gemeentedichters opgeleid’’, aldus Spijkers. Hij ‘won’ de benoeming met een verplicht gedicht over ‘de mienskip’ en met zijn vrije gedicht Martin Luther King (zie hieronder). Het gedicht leverde hem vanavond bij de finale voordracht een open doekje op.

Veertien inzendingen kreeg de gemeente als reactie op haar oproep voor een nieuwe dichter des Smallingerlands. Voor de jury was het lastig kiezen, stelde juryvoorzitter Tom van Mourik, maar toch was het vrij snel helder welke drie kandidaten de finale mochten meemaken.

Voordat de nieuwe dichter werd gekozen werd eerst afscheid genomen van de oude. Andries de Jong kreeg van wethouder Marjan Sijperda een tegoedbon, waarmee hij een bundel kan maken van het werk van de afgelopen twee jaar. Ook het komische vers dat hij vanavond voordroeg zal daar nog een plekje in krijgen.

Leesbare stijl

Katherina van der Velde toonde volgens de jury in haar inzendingen aan over een vlotte, goed leesbare schrijfstijl te beschikken. Ook had ze een duidelijke visie op de invulling van de functie, met vooral kansen in het onderwijs. Dat is niet vreemd, want in het dagelijks leven is Van der Velde docente Nederlandse aan osg Sevenwolden in Joure. De voordracht van haar gedicht Peinder Mieden was vanavond niet wat ze er zich zelf van had voorgesteld, liet ze na afloop weten. ,,Dus ik kin my wol fine yn it beslút fan de sjuery.’’

Dat was ook de reactie van Ebele Wijbenga, die vanavond het gedicht Leafde voordroeg. Wijbenga is een dichter ‘yn ieren en sinen’ oordeelde de jury. De kwaliteit van zijn ingeleverde werk is hoog, het Fries is excellent, het spreekt aan, verbindt en stemt tot nadenken, maar de gevraagde actualiteit ontbreekt. ,,Het is tijdloos’’, aldus Van Mourik, terwijl de eerste opdracht aan de gemeentedichter juist is om teksten te maken die passen bij het bijzondere moment.

Mark Spijkers verraste in zijn inzendingen de jury met plotselinge wendingen. Dat hij ook actueel kan zijn liet hij vanavond zien met een vers over het Drachtster vliegveld, dat deze week juist in de gemeenteraad werd besproken. Door de tekst waren tal van spreekwoorden en gezegden vervlochten. Ook zijn levendige en dynamische presentatie met het ludieke slot werd geroemd.

Hieronder het vers Martin Luther King, de vrije inzending van Mark Spijkers.

Martin Luther King

dat je ontslagen bent

en de maitresse van de baas

jouw baan krijgt

dat je fiets is gestolen

en de fiets die je zelf steelt

een lekke band krijgt

dat je wiel dubbel klapt

en je schuurt met je kin

over het asfalt

dat je wordt overeind geholpen

door een oudere dame

die ongemeerkt je Iphone uit je zak ontfutselt

dat je strompelt naar huis

de hond heeft de cavia opgevreten

en uitgekotst op de mat

en je treft in de badkamer

de ex-vriend van je dochter

met je vrouw in bad

dat je dochter je voorstelt

aan haar nieuwe vlam, Wopke

een kalende corpulente man

die drie jaar ouder is dan jij

en later (o toeval) jouw consulent

bij het UWV blijkt te zijn

dat vindt u triest?

dan is het vast dat u nooit ging

op een koopzondag

naar woonboulevard Martin Luther King