Rook- en Stookverbod in Opsterland in verband met de droogte

Beetsterzwaag - Vanaf vandaag geldt een rook- en stookverbod in de gemeente Opsterland vanwege de aanhoudende droogte.

Gisteravond en vannacht heeft het flink geonweerd en geregend, maar desondanks is het nog steeds erg droog in de natuur. Daarnaast wordt er de komende periode weinig regen verwacht. Hierdoor is er een extra groot risico op natuurbrand. In Opsterland geldt daarom vanaf vandaag een rook- en stookverbod in de bossen en natuurterreinen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Het is tot de Veiligheidsregio Fryslân afschaalt van fase 2 naar fase 1 verboden om in bossen, op de heide, veengronden en in de duingebieden (of binnen een afstand van 30 meter daarvan) te roken. Binnen 100 meter van deze gebieden mag u bovendien geen brandende of smeulende voorwerpen laten vallen, weggooien of laten liggen. 

Vuur stoken in de natuur is verboden. Verleende kampvuurontheffingen worden ingetrokken en er worden gedurende het rook- en stookverbod geen nieuwe kampvuurontheffingen verleend. Het overtreden van het rook- en stookverbod is strafbaar.