Smallingerland vraagt inwoners naar hun woonwensen

Drachten - De gemeente Smallingerland gaat voor het opstellen van een nieuwe Woonvisie voor de jaren 2020-2025 bij de inwoners informeren wat hun woonwensen zijn.

Het college van B&W heeft ingestemd met de startnotitie Woonvisie. Dit houdt in dat er een nieuwe woonvisie voor de periode 2020-2025 wordt opgesteld. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de inwoners van de gemeente.

Woningmarkt verandert

Met de nieuwe Woonvisie wordt inzicht verkregen in de precieze ontwikkelingen op de woningmarkt. Zo kan de gemeente goed inspelen op de veranderende woningmarkt. Een nieuwe visie is gewenst omdat de woningmarkt de laatste jaren veranderd is. Ook is er nieuwe wetgeving, er zijn nieuwe huishoudensprognoses en duurzaamheid is steeds belangrijker. Op al deze ontwikkelingen wil de gemeente op tijd reageren en de toekomstige woningbouw op aanpassen. Ook investeringen in de bestaande woningvoorraad en een leefbare woonomgeving zijn belangrijk.

Het college wil niet alleen een toekomstgerichte, maar ook een omgevingsgerichte Woonvisie opstellen. Diverse organisaties én inwoners worden daarom geraadpleegd. ,,Hun input is erg belangrijk. Wij willen graag weten wat de woningbehoeften van onze inwoners zijn, dan kunnen we daar op inspelen", aldus wethouder Cor Trompetter. Het is volgens hem ook van belang om nauw aan te sluiten bij de omgevingsvisie van de gemeente om zo tot een breed gedragen woonvisie te komen.

Bijeenkomsten

Na de zomer start de gemeente met het bevragen van inwoners en organisaties. Daar organiseert de gemeente verschillende bijeenkomsten voor. De precieze invulling wordt later bekend gemaakt.